زمستان سرد و برف سفید

برف
برف

زمستان در راه است و به زودی مناطق بیشتری از ایران، سفیدپوش می شود. اگر با سرما و برف مشکل ندارید، فصلی پرهیجان در انتظار شماست. من از پاییز و بهار بیشتر لذت می برم و چندان از گرما و سرما خوشم نمیاد. قدم زدن لای برفها را اما دوست دارم و تماشای ریختن آب از آبشار یخی و برفی را.

از زمستان خوردن چایی در کنار آتش چوبی و بخار شدن آب را دوست دارم. تابحال اسکی نکرده ام احتمالا جذاب است.

بهانه برای خوش بودن زیاد است

خوش باشید